Elállási nyilatkozat (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Webáruház adatai:

My Hair Shop Webáruház (myhairshop.hu) üzemeltetője:

Üzemeltető neve: Papp Gizella ev.
Üzemeltető székhelye: 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 107-115. E/2/4.
Üzemeltető postázási címe: 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 107-115. E/2/4.
Üzemeltető adószáma: 53058650-1-43
Email címe: info@myhairshop.hu
Telefon: +36 (20) 3182514

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása:

Kelt: